Skal jeg have flere/nye beholdere i 2018?

  • Alle husstande med egne beholdere skal efter 1. oktober 2018 have 2 beholdere på hver 240 liter.
  • Beholderne er delt i 2 rum.
  • Beholderne leveres på din adresse inden ordningerne træder i kraft.
  • For boliger, der deler affaldsbeholdere, kan det være lidt anderledes. De skal sortere på samme måde som andre, men for mange vil det være i andre beholdere. Vi vil kontakte boligforeninger o.a. inden ordningerne træder i kraft, for at aftale hvilke beholdere, der skal være.
  • Vi har endnu ikke fået et dansk datablad for de nye beholdere. Men de har nogenlunde de samme mål, som de 240 liter-beholdere, vi bruger i dag.
  • Datablad for nuværende 240 liter beholdere
  • Vejledende målskitse for en standplads for 2 beholdere på hver 240 liter.