Beholderen til restaffald og madaffald

 • Beholderen til restaffald og madaffald tømmes hver uge eller hver 14. dag.
 • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Du vælger, hvor ofte din beholder skal tømmes, og betaler efter det.

Se, hvornår din beholder til restaffald og madaffald bliver tømt

Giv besked om, at din beholder ikke blev tømt eller er i stykker

 • Beholderen har 2 rum. Du skal komme restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum.
 • Inden du kommer affaldet i beholderen, skal det i en pose.
 • Vi har udleveret poser til madaffaldet.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle.

Hvad er restaffald?

 • Restaffald er det affald, der er til rest, når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra.
 • Restaffald skal kommes i pose, inden det kommer i beholderen til restaffald.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Restaffald er fx:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, bagepapir m.m.
 • Hygiejneaffald, fx bleer og hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Kattegrus og hundehøm-høm’er
 • Snavset mademballage fx remouladebøtter og tandpastatuber
 • Brugt engangsservice
 • Støvsugerposer

Hvad er madaffald?

 • Madaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad og det der, bliver til rest efter måltidet, som ikke kan spises senere.
 • Madaffald er fx kød, grønt og frugt i både rå og tilberedt form.
 • Madaffald skal emballeres i en plastpose. Husk at slå knude på posen.

 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
   

Madaffald er fx:

 • madrester
 • grøntsager og frugt
 • kød, ben- og knoglerester
 • brød og gryn
 • ris og pasta
 • skaller fra æg og nødder
 • køkkenrulle
 • kaffefiltre og teposer
 • afskårne blomster.

 Læs om den udleverede køkkenspand.

Batterier - brug låget

 • Du kan aflevere batterier ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Sådan sorterer du batterier.

Småt elektronik - brug låget

 • Du kan aflevere småt elektronik ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl. 
 • Sådan sorterer du småt elektronik

Har du for meget restaffald og madaffald?

 • Du kan få tømt beholderen til madaffald og restaffald hver uge eller hver 14. dag.

Ekstra sæk

 • Har du lejlighedsvis for meget restaffald, kan du købe ’Ekstra-sække’ i Borgerservice og på genbrugspladserne.
 • En Ekstra-sæk koster 40 kr.
 • Du skal stille Ekstra-sækken med affald ved siden af beholderen med restaffald og madaffald, så tager skraldemanden den med, når han tømmer beholderen.

Ekstra beholder

 • Er ugetømning ikke tilstrækkeligt, kan du bestille en ekstra beholder.
 • Har du altid for meget restaffald fx hvis du har meget hygiejneaffald, kan du bestille en ekstra beholder kun til restaffald.
 • Du betaler for tømningen af de beholdere du har til restaffald og madaffald.
 • Beholderen må fyldes til kanten, men låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.
 • Skraldemanden må ikke tage dit affald med, hvis din beholder er overfyldt.
 • Du kan finde priserne i gebyrbladet. [link til gebyrblad 2019]
 • Vil du bestille en ekstra beholder, skal du kontakte kommunen.

Hvor skal din beholder stå?

 • Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag.
 • Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.
 • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.

Læs mere om krav til adgangsforhold og standplads

Hvordan rengøres din beholder?

 • Hvis der er behov for rengøring af din affaldsbeholder skal du selv sørge for, at det bliver gjort.
 • Ved altid at binde knude på poserne til restaffald og madaffald, mindsker du risikoen for, at din beholder bliver beskidt.

Hvad sker der med affaldet?

 • Beholderne tømmes af skraldebiler med 2 rum i, så madaffaldet holdes adskilt fra restaffaldet.
 • Se video om tømning af beholdere med 2 rum i. 
 • Madaffaldet bliver kørt til AffaldPlus' nye pulper-anlæg i Næstved.
 • På pulper-anlægget bliver plastposerne sorteret fra og madaffaldet moset til en ”grød” (pulp), som efterfølgende bliver kørt til bioforgasning på et biogasanlæg.
 • Ved bioforgasningen bliver der fremstillet biogas, der bliver brugt til at producere elektricitet og varme.
 • Restproduktet bliver brugt som gødning i landbruget.
 • Restaffaldet afleveres på AffaldPlus’ affaldsforbrændingsanlæg i Næstved, hvor det brændes.

Sommertømning uge 23-34

 • Din beholder til madaffald og restaffald bliver tømt hver uge om sommeren i perioden fra uge 23 til og med uge 34.
 • Dette gælder uanset, hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.
 • I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer.
 • Din beholder bliver måske tømt senere på dagen end resten af året.
 • Skraldemændene kører helt frem til kl. 19.

Bliver beholderen tømt på helligdage?

 • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
 • Beholderen til restaffald og madaffald og genbrugsbeholderen bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
 • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar.
 • Hvert år laver vi en plan for, hvordan beholdere tømmes mellem jul og nytår.
 • Når planen er lagt, kan du se den her på siden.