For meget restaffald og madaffald?

 • Du kan få tømt beholderen til madaffald og restaffald hver uge eller hver 14. dag.

Ekstra sæk

 • Har du lejlighedsvis for meget restaffald, kan du købe ’Ekstra-sække’ i Borgerservice og på genbrugspladserne.
 • En Ekstra-sæk koster 40 kr.
 • Du skal stille Ekstra-sækken med affald ved siden af beholderen med restaffald og madaffald, så tager skraldemanden den med, når han tømmer beholderen.

Ekstra beholder

 • Er ugetømning ikke tilstrækkeligt, kan du bestille en ekstra beholder.
 • Har du altid for meget restaffald fx hvis du har meget hygiejneaffald, kan du bestille en ekstra beholder kun til restaffald.
 • Du betaler for tømningen af de beholdere du har til restaffald og madaffald.
 • Beholderen må fyldes til kanten, men låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.
 • Skraldemanden må ikke tage dit affald med, hvis din beholder er overfyldt.
 • Du kan finde priserne i gebyrbladet. [link til gebyrblad 2019]
 • Vil du bestille en ekstra beholder, skal du kontakte kommunen.