Hvad sker der med affaldet?

  • Beholderne tømmes af skraldebiler med 2 rum i, så madaffaldet holdes adskilt fra restaffaldet.
  • Se video om tømning af beholdere med 2 rum i. 
  • Madaffaldet bliver kørt til AffaldPlus' nye pulper-anlæg i Næstved.
  • På pulper-anlægget bliver plastposerne sorteret fra og madaffaldet moset til en ”grød” (pulp), som efterfølgende bliver kørt til bioforgasning på et biogasanlæg.
  • Ved bioforgasningen bliver der fremstillet biogas, der bliver brugt til at producere elektricitet og varme.
  • Restproduktet bliver brugt som gødning i landbruget.
  • Restaffaldet afleveres på AffaldPlus’ affaldsforbrændingsanlæg i Næstved, hvor det brændes.