Boliger med fælles containere og beholdere

 • Ved boliger med fælles containere vil der typisk være:
  • 4-hjulede containere til restaffald
  • 4-hjulede containere til metal, glas og hård emballageplast
  • 4-hjulede containere til papir og småt pap
  • 2 hjulede beholdere til madaffald.
 • Inden du kommer restaffald og madaffald i containere og beholdere skal det kommes i pose.
 • Vi har udleveret poser, som du skal bruge til madaffaldet.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle.

 • Metal, glas og hårdemballageplast skal ligge løst i containerne, det skal ikke i poser.
 • Papir og små pap skal også ligge løst i containerne.

Hvad er restaffald?

 • Restaffald er det affald, der er til rest, når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra.
 • Restaffald skal kommes i pose, inden det kommer i beholderen til restaffald.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Restaffald er fx:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, bagepapir m.m.
 • Hygiejneaffald, fx bleer og hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Kattegrus og hundehøm-høm’er
 • Snavset mademballage fx remouladebøtter og tandpastatuber
 • Brugt engangsservice
 • Støvsugerposer

Hvad er madaffald?

 • Madaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad og det der, bliver til rest efter måltidet, som ikke kan spises senere.
 • Madaffald er fx kød, grønt og frugt i både rå og tilberedt form.
 • Madaffald skal emballeres i en plastpose. Husk at slå knude på posen.

 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
   

Madaffald er fx:

 • madrester
 • grøntsager og frugt
 • kød, ben- og knoglerester
 • brød og gryn
 • ris og pasta
 • skaller fra æg og nødder
 • køkkenrulle
 • kaffefiltre og teposer
 • afskårne blomster.

 Læs om den udleverede køkkenspand.

Hvad er metal, glas og hård emballageplast?

Metal er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

 

Glas er fx:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas

 

Hård plastemballage er fx:

 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg

Hvad er papir og småt pap?

Papir til genbrug er fx:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager

 

Småt pap til genbrug er fx:

 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Hvordan skal vi aflevere småt elektronik og batterier?

 • Vi foreslår, at der stilles 2 spande ved siden af containerne, hvori der kan lægges poser med batterier og poser med småt elektronik.
 • En anden mulighed er at opsætte batteribokse, men det skal boligselskabet selv sørge for. 

Hvad gør jeg med blød plast?

 • Blød plastik er det, du kan slå knude på, fx plastikposer, plastsække, bobleplast, folier, transportplast mv.
  • Beskidt blød plastik skal i restaffald.
  • Ren blød plastik kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald.
  • Begge dele kan også afleveres på genbrugspladsen.
 • Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
 • Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.

Hvordan får borgerne information om den nye affaldssortering?

 • Alle får en køkkenspand med poser til madaffald og en sorteringsvejledning, når de nye beholdere leveres og vi alle skal til at sortere affaldet på en ny måde.

Skilte og lokale foldere

 • Viceværter og andre med ansvar for affald i fælles beholdere kan bestille skilte eller lave lokale pjecer. Det gøres på Medieportalen.
 • Når man er oprettet som bruger i Medieportalen, kan man bestille skilte og labels.
 • Vordingborg Kommune betaler, derfor skal vi også godkende hver enkelt bestilling. Har vi spørgsmål til bestillingen kontakter vi dig.
 • På Medieportalen kan du også lave en folder, der er målrettet den enkelte bebyggelse. Her er der mulighed for at indsætte kort over området med angivelse af fx affaldsøer og storskraldsplads.
 • Her finder du Medieportalen.

Affaldskursus for affaldsansvarlige

 • AffaldPlus’ hjemmeside kan du læse om kurser for Viceværter og andre med ansvar for affald i fælles beholdere.

Bliver containerne tømt på helligdage?

 • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
 • Containere og beholdere bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
 • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar.
 • Hvert år laver vi en plan for, hvordan beholdere bliver tømt mellem jul og nytår.
 • Når planen er lagt, kan du se den her på siden.

Hvad gør vi med småt brændbart?

 • Vi indsamler småt brændbart som storskrald i klare sække eller bundter på op til 1 x 2 m, der må veje op til 25 kg.

Kan vi få afhentet pap for sig

 • Vi henter pap som storskrald i sække og bundter.

Storskrald

 • Bor man i en større samlet bebyggelse, hvor der altid er storskrald til afhentning, kan bebyggelsen komme på en liste, med steder, hvor storskraldsbilen kører forbi, hver gang der er afhentning af storskrald i distriktet.
 • Det er kommunen, der vurderer om bebyggelsen er tilstrækkelig stor til at komme med på listen.
 • Storskraldet, der hentes skal opfylde de samme krav, som ved øvrige afhentninger af storskrald. Det er dog i særlige tilfælde muligt at få stillet beholdere til rådighed for indsamlingen af visse fraktioner.
 • Ring og spørg, hvis du vil høre mere om denne storskraldordning for større samlede bebyggelser.