Hvordan får borgerne information om den nye affaldssortering?

  • Alle får en køkkenspand med poser til madaffald og en sorteringsvejledning, når de nye beholdere leveres og vi alle skal til at sortere affaldet på en ny måde.