Dagrenovation og papir i de "gamle" beholdere

  • Indtil vi har leveret nye beholdere i det område, hvor du bor, skal du sortere som hidtil i grå beholdere til dagrenovation og grønne beholdere til papir.