Dagrenovation

 • Den grå beholder er til dagrenovation. Beholderen tømmes hver uge eller hver 14. dag.
 • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Du vælger, hvor ofte din beholder skal tømmes, og betaler efter det.

Hvor ofte skal din beholder tømmes?

 • Du kan ændre hvor ofte den skal tømmes ved at sende en mail til Affaldsgruppen.
 • Bor du til leje, skal du bede din udlejer om at kontakte os om ændringen, da affaldsgebyret bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten.
 • Find kontaktoplysninger.
 • Du bestemmer selv, om du vil have tømt din beholder hver uge eller hver 14. dag.
 • Er dit hus et sommerhus, kan du nøjes med afhentning en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Prisen er afhængig af hvor ofte du vil have den tømt.
 • Vil du have oftere tømning, kan det ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned, hvis vi har fået besked inden den 25.

Hvordan rengøres din beholder?

 • Hvis der er behov for rengøring af din affaldsbeholder, skal du selv sørge for, at det bliver gjort.
 • Ved altid at binde knude på poserne til restaffald og madaffald, mindsker du risikoen for, at din beholder bliver beskidt.
 • Tidligere blev beholderne spulet med koldt vand 2 gange årligt.
 • Rengøringen var ikke tilstrækkelig og ordningen er ophørt.

Har du for meget affald?

 • Du må ikke fylde mere i din beholder, end at låget kan lukkes.
 • Har du for meget affald, skal du købe ekstra sække til dagrenovation i Borgerservice eller på genbrugspladsen. På genbrugspladsen kan du kun betale med Mobilepay.
 • Ekstra sække koster 40 kr. stykket og er påtrykt teksten “Ekstra Sæk”.
 • En sæk må højst veje 25 kg.
 • Luk sækken med bånd eller strips, og stil den ved siden af beholderen til dagrenovation.
 • Så tager skraldemanden den med, næste gang din beholder bliver tømt.

Hvor skal din beholder stå?