Genbrugsbeholderen

Metal/glas/hård emballageplast og papir/småt pap

  • Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge.
  • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere hver 8. uge i vinterhalvåret.
  • Metal, glas og hård plastemballage til genbrug skal lægges løst i genbrugsbeholderens store rum. Det skal være fri for rester, synligt rent og skal afleveres uden låg. Lågene må dog gerne afleveres med, men må altså ikke sidde på.
  • Metal, glas og hård plast sorteres fra hinanden på behandlingsanlægget. Derfor er det nødvendigt, at materialerne ikke sidder sammen – altså at fx låg er skruet af.
  • Papir og småt pap skal være rent og tørt og lægges løst i genbrugsbeholderens lille rum - dvs. uden pose.

Se, hvornår din genbrugsbeholder bliver tømt

Giv besked, hvis din genbrugsbeholder ikke er tømt eller er gået i stykker

Er du i tvivl om sortering?  - Tjek Affalds-ABC’en

Hvad er metal, glas og hård emballageplast?

Metal er fx:

  • Øl- og sodavandsdåser
  • Konservesdåser
  • Metallåg
  • Alubakker
  • Kapsler

 

Glas er fx:

  • Glasflasker
  • Syltetøjsglas
  • Konservesglas
  • Drikkeglas
  • Medicinglas

 

Hård plastemballage er fx:

  • Plastflasker
  • Plastbøtter
  • Plastbakker
  • Plastdunke
  • Plastlegetøj (uden elektronik)
  • Plastlåg

Hvad er papir og småt pap?

Papir til genbrug er fx:

  • Aviser
  • Ugeblade
  • Reklamer
  • Bøger
  • Breve
  • Kontorpapir
  • Kopipapir
  • Kuverter, også rudekuverter
  • Makuleret papir
  • Telefonbøger
  • Tryksager

 

Småt pap til genbrug er fx:

  • Papemballage
  • Karton
  • Små papkasser
  • Bølgepap

Hvad gør jeg med blød plast?

  • Blød plastik er det, du kan slå knude på, fx plastikposer, plastsække, bobleplast, folier, transportplast mv.
    • Beskidt blød plastik skal i restaffald.
    • Ren blød plastik kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald.
    • Begge dele kan også afleveres på genbrugspladsen.
  • Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
  • Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.

Hvorfor er din genbrugsbeholder opdelt 60/40?

  • Din genbrugsbeholder har en 60/40 opdeling. 60 % til metal, glas og hård plast, og 40 % til papir og småt pap.
  • Erfaringer fra andre kommuner har vist, at netop dén opdeling er den mest optimale for flertallet.
  • I den gamle ordning havde du en papirbeholder på 240 liter, som blev tømt 6 gange årligt. Nu har du i stedet 96 liter, som tømmes 13 gange årligt.
  • Det betyder, at du før havde 27,7 liter til papir pr. uge og nu har 24 liter pr. uge til papir og småt pap.
  • De seneste 8 år er indsamlingspotentialet for papir faldet med 55,5 kg pr. husstand om året, og tendensen ser ud til at fortsætte.
  • Beholderen er tilpasset, så rummet til papir og småt pap dækker både det nuværende, men også fremtidens behov.
  • Husk at du hverken kan eller må flytte skillevæggen i genbrugsbeholderen. Det skyldes, at beholderen dermed ikke matcher skraldebilerne, og tømning ikke er muligt.
  • Læs her hvad du gør, hvis du har for meget affald til genbrug.

Har du for meget affald til genbrug?

  • Har du ofte for meget affald til genbrug, kan du få en ekstra genbrugsbeholder ved at kontakte affaldsgruppen. Det koster ikke ekstra.

  • Du har også mulighed for at samle affaldet i klare sække.
  • Metal, glas og hård emballageplast i en sæk og papir og småt pap i en anden.
  • Du kan bestille afhentning af sækkene som storskrald eller aflevere dem på genbrugspladsen.
  • Der bliver mulighed for at aflevere metal, glas og hårdemballageplast i kuber rundt om i kommunen. Papir og småt pap kan også afleveres i kuber.
  • Ændring af, hvad der må komme i kuberne, sker løbende henover foråret.
  • Tjek mærkning på kuben inden du kommer affald i.

Hvor skal din beholder stå?

  • Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag.
  • Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.
  • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.

Læs mere om krav til adgangsforhold og standplads 

Hvordan rengøres din beholder?

  • Affaldet i genbrugsbeholderen skal være rent, inden du lægger det i beholderen.
  • Derfor burde beholderen ikke blive beskidt.
  • Er der behov for rengøring af din genbrugsbeholder, skal du selv sørge for, at det bliver gjort.

Hvad sker der med affaldet?

  • Beholderne tømmes af skraldebiler med 2 rum i, så metal, glas og plast holdes adskilt fra papir og pap.
  • Se video om tømning af beholdere med 2 rum i. 
  • Når skraldemanden har tømt genbrugsbeholderen, kører han til et sorteringsanlæg i Næstved, hvor metal, glas og hårdemballageplast læsses af.
  • På sorteringsanlægget bliver affaldet sorteret mekanisk fra hinanden, så alt kan blive genbrugt hver for sig.
  • Derfor er det vigtigt at glas, metal og palst er skilt fra hinanden, når det lægges i genbrugsbeholderen.
  • Metal bliver til nye metalprodukter, glas til nye glasprodukter og plast til nye plastprodukter.
  • Papir og pap køres til AffaldPlus’ genbrugsterminal. Her laves der store baller af papir og pap, som køres til fabrikker, der kan genbruge det.

Bliver genbrugsbeholderen tømt på helligdage?

  • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
  • Beholderen til restaffald og madaffald og genbrugsbeholderen bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
  • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar. De manglende tømninger på disse to dage indhentes de følgende 4 dage.
  • Det betyder, at alle kan opleve op til 24 timers forsinkelse på tømninger i begge uger, altså uge 52 og uge 1.