Har du for meget affald til genbrug?

  • Har du ofte for meget affald til genbrug, kan du få en ekstra genbrugsbeholder ved at kontakte affaldsgruppen. Det koster ikke ekstra.

  • Du har også mulighed for at samle affaldet i klare sække.
  • Metal, glas og hård emballageplast i en sæk og papir og småt pap i en anden.
  • Du kan bestille afhentning af sækkene som storskrald eller aflevere dem på genbrugspladsen.
  • Der bliver mulighed for at aflevere metal, glas og hårdemballageplast i kuber rundt om i kommunen. Papir og småt pap kan også afleveres i kuber.
  • Ændring af, hvad der må komme i kuberne, sker løbende henover foråret.
  • Tjek mærkning på kuben inden du kommer affald i.