Kuber til metal, glas, hård plast samt papir og småt pap

  • På kubepladserne kan du aflevere samme affald i kuber som i din genbrugsbeholder.
    • Metal, glas og hård emballageplast i en kube.
    • Papir og småt pap i en anden kube.

Label på kube til metal, glas og hård plast

  • Når glas, metal og hård emballageplast kommes i kuben, skal det være fri for rester, synligt rent og uden låg på.
  • Der må ikke komme plastposer i kuberne.

Label på kube til papir og småt pap