Om affaldsordninger 2018

Fra 22. oktober 2018 bliver det nemmere at sortere og aflevere affald.

  • Vi henter efter 22. oktober papir, pap, glas, metal, hård emballageplast, madaffald og restaffald i beholdere ved din husstand
  • Du kan aflevere batterier og småt elektronik i poser på låget
  • Du kan stadig få afhentet storskrald – nu 12 gange om året
  • Genbrugspladserne vil også fremover være åbne for dig.
  • Herunder kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse.
  • Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte affaldsgruppen.