Boliger med fælles beholdere og containere

  • Boliger, der deler affaldsbeholdere, skal sortere på samme måde som andre. For langt de fleste vil det være i 4-hjulede beholdere.
  • Beholdere til restaffald kan være 400 l, 660 l eller 700 l.
  • Beholdere til madaffald er 180 l.
  • Beholdere til papir og småt pap er 660 l. Beholderne har et hul i låget til indkast af papir og småt pap.
  • Beholder til metal, glas og hård emballageplast er 660 l. Beholderne har et hul til indkast af metal, glas og hård emballageplast.
  • Se mål og andre oplysninger om containere og beholdere.


  • Vi vil kontakte/informere boligforeninger o.a. med fælles beholdere eller containere i løbet af april og maj om hvilke beholdere, der skal være det pågældende sted.