Hvad kommer de nye ordninger til at koste?

  • I 2018 betaler de fleste husstande i alt 2.360 kr. i affaldsgebyrer. Det omfatter alle affaldsordninger og grundbidrag. De nuværende affaldsordninger, der betales gebyr for er genbrugsplads, farligt affald, storskrald samt papir og glas. Der ud over betales der et gebyr til dagrenovation. I ovenstående pris er inkluderet en 190 l beholder til dagrenovation med tømning hver 14. dag.
  • Som følge af de nye ordninger forventer vi, at den samlede pris for gebyrerne vil stige med ca. 150 kr. Dertil kommer den almindelige prisregulering og udvikling i branchen, som ville være sket under alle omstændigheder. Vi forventer derfor, at den samlede regulering i gebyrerne fra 2019 vil blive på omkring 350 kr. mere om året i gennemsnit pr. husstand.