Hvad må der komme i de nye beholdere?

  • I beholderen til madaffald og restaffald skal du aflevere madaffald i det lille rum og restaffald i det store rum. Affaldet i denne beholder skal altid være i poser med knude.
  • I genbrugsbeholderens ene rum skal du komme papir og pap. Papir og pap skal være rent og tørt og lægges løst i beholderens lille rum – ikke i poser. Papir og pap-stykker skal være så små, at de ikke sætter sig fast i beholderen.
  • I genbrugsbeholderens andet rum skal du komme metal, glas og hård emballageplast. Affaldet skal være fri for rester og synligt rent. Metal, glas og hård emballageplast lægges løst i beholderens store rum – ikke i poser.
  • Se eksempler på hvilke typer affald, der skal sorteres efter 1. oktober