Papir og småt pap

Herunder kan du se eksempler på papir og pap.

Papir og pap skal ligge løst i genbrugsbeholderens lille rum – ikke i poser.

  • Aviser og ugeblade
  • Reklamer
  • Bøger
  • Printerpapir
  • Kuverter
Rent og tørt - ingen poser
  • Papemballage
  • Karton>
  • Papkasser (små)
  • Bølgepap

Rent og tørt - ingen poser

Pap-stykker skal være så små, at de ikke sætter sig fast i beholderen