Hvem har besluttet, at vi skal sortere mere?

  • Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2016 principperne for de nye affaldsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2018.
  • Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 godkendt et regulativ for Husholdningsaffald, hvor principperne er omsat til regler for, hvilke pligter og rettigheder borgene i kommunen vil få i forhold til affaldsbortskaffelse i fremtiden.
  • De nye affaldsordninger er en følge af Affaldsplanen for Vordingborg Kommune 2014-2024.
  • Affaldsplanen skal bl.a. sørge for, at vi i 2022 lever op til det nationale mål om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet.