Hvordan kommer jeg af med mit affald fremover?

  • Fra 1. oktober 2018 bliver det let at sortere papir, pap, glas metal, hård plast og madaffald fra resten af affaldet.
  • Restaffald vil fremover blive betegnelsen for det affald, der ikke kan sorteres fra til genbrug.
  • Alle enfamilie-boliger og sommerhuse får to nye beholdere på 240 l, der begge er inddelt i to rum. En genbrugsbeholder og en beholder til madaffald og restaffald.
  • I boliger, der deler affaldsbeholdere, skal man sortere på samme måde som andre, men for mange vil det være i andre beholdere.
  • I GENBRUGSBEHOLDEREN skal du aflevere: metal, glas og hård emballageplast i det store rum og papir og småt pap i det lille rum. Genbrugsbeholderen vil blive tømt hver 4. uge.
  • I BEHOLDEREN TIL MADAFFALD OG RESTAFFALD skal du aflevere madaffald i det lille rum og restaffald i det store rum. Beholderen til madaffald og restaffald vil blive tømt hver eller hver anden uge efter behov.
  • BATTERIER kan afleveres i pose-på-låg på beholderen til madaffald og restaffald.
  • SMÅT ELEKTRONIK kan afleveres i pose-på-låg på beholderen til madaffald og restaffald.
  • STORSKRALD vil fremover kunne blive afhentet 12 gange om året.
  • Der vil som hidtil være adgang til GENBRUGSPLADSERNE.