Breve til ejere af boliger med fælles beholdere

  • I maj sendte vi breve ud til ejere af ejendomme, hvor beboerne har fælles beholdere til dagrenovation og/eller papir.
  • Vi har samtidig sendt breve til ejere af ejendomme, der pt. har 4-hjulede beholdere til dagrenovation.
  • Hvis ejendommene har en administrator, har vi samtidig sendt enslydende breve til dem.
  • I brevet orienterer vi om, at der i efteråret leveres flere beholdere.
  • Når vi når frem til 1. oktober 2018, skal der på ejendommen være standplads(er), hvor der er plads til de nye beholdere, og adgangsvejen til standpladserne skal være i orden.
  • Hvis standplads og adgangsvej ikke kan leve op til kravene, skal beholderne sættes frem til tømning ved skellet, hver gang de skal tømmes.
  • Se breve.