Breve om affaldsordning maj 2018

  • I maj sendte vi breve til ejere af ejendomme, hvor beboerne har fælles beholdere til dagrenovation og/eller papir.
  • I maj sendte vi også breve til ejere af ejendomme, der i dag har 4-hjulede beholdere til dagrenovation og/eller papir.

I brevene orienterer vi om, hvilke beholdere vi har registreret på ejendommen i dag og hvilke beholdere vi foreslår, at der skal være fremover, når alle skal have mulighed for at sortere deres affald.

Ejere eller administratorer, der ikke har modtaget brev inden udgangen af maj, bedes kontakte os.