Breve til ejere af huse og sommerhuse

  • I marts sendte vi breve ud til ejere af ejendomme, der i dag har 2-hjulede beholdere til dagrenovation og papir.
  • I brevet orienterer vi om de 2 nye beholdere med skillerum, som vi leverer i efteråret.
  • Når vi når frem til 1. oktober 2018, skal der på ejendommen være en standplads til to beholdere på 240 l, og adgangsvejen til standpladsen skal være i orden.
  • Hvis standplads og adgangsvej ikke kan leve op til kravene, skal beholderne sættes frem til tømning ved skellet, hver gang de skal tømmes.
  • Se breve