Breve om affaldsordning marts 2018

 • I marts sendte vi breve ud til ejere af ejendomme, der i dag har 2-hjulede beholdere til dagrenovation og papir.

Bilaget – OBS!

 • Læser du dette på telefon eller tablet er teksten fra bilaget lettest at læse i bjælkerne herunder.

Intro om beholdere til husejere

NYE BEHOLDERE TIL AFFALD I EFTERÅRET

DE 2 NYE BEHOLDERE ER STØRRE

 • Beholderne er på 240 l hver og opdelt i 2 rum.
 • De vil for de fleste være større end de gaml.
 • De er hver 59 cm brede, 74 cm i dybden og 110 cm høje.
 • Sørg for, at der er plads nok til de to nye beholdere, der hvor dine affaldsbeholdere skal stå.

Nye beholdere

Intro om beholdere til sommerhusejere

I EFTERÅRET FÅR ALLE TO NYE AFFALDSBEHOLDERE

 • Beholderne er på 240 l hver og opdelt i 2 rum.
 • De er hver 59 cm brede, 74 cm i dybden og 110 cm høje.
 • Sørg for, at der er plads nok til de to nye beholdere, der hvor dine affaldsbeholdere skal stå.

Nye beholdere

Adgangsvej og standplads

Adgangsvej

 • For at skraldemanden kan tømme dine beholdere, skal adgangsvejen til standpladsen, hvor beholderne står, leve op til en række krav.
 • Alle kravene finder du på hjemmesiden.
 • Her er eksempler på nogle af kravene:
  1. Beholderne skal stå på et fast, stabilt og plant underlag.
  2. Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden.
  3. Adgangsvejen skal have et fast, stabilt og plant underlag.
  4. Adgangsvejen må højst være 20 m lang og uden forhindringer som fx cykler.
  5. Adgangsvejen skal være tilstrækkeligt bred og have 2,2 m frihøjde hele vejen.
  6. Der skal være lys på adgangsvej og standplads.
 • Hvis din adgangsvej ikke kan leve op til kravene, kan du i stedet indrette en standplads til dine beholdere ved skellet ud til vejen.

Sådan sorterer du affaldet i de to nye beholdere

 • Metal, glas og hård emballageplast (i samme rum)
 • Papir og småt pap (i samme rum)
 • Madaffald
 • Restaffald 
 • Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge.
 • Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver uge eller hver 14. dag efter eget valg.

Batterier og småt elektronik

 • Du kan aflevere batterier og småt elektronik i hver sin klare plastpose.
 • Læg poserne på beholderen til madaffald og restaffald, så tager skraldemanden dem med.

Vi blander ikke dit affald igen

 • De nye skraldebiler er opdelt i to rum på samme måde som dine nye beholdere.
 • På den måde sikrer vi, at dit sorterede affald ikke bliver blandet sammen, når vi tømmer.

Nyttige oplysninger

 • Vi skifter beholderne fra 1. oktober og 8 uger frem.
 • Vi lægger løbende ny information her på hjemmesiden.