Adgangsvej og standplads

Adgangsvej

 • For at skraldemanden kan tømme dine beholdere, skal adgangsvejen til standpladsen, hvor beholderne står, leve op til en række krav.
 • Alle kravene finder du på hjemmesiden.
 • Her er eksempler på nogle af kravene:
  1. Beholderne skal stå på et fast, stabilt og plant underlag.
  2. Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden.
  3. Adgangsvejen skal have et fast, stabilt og plant underlag.
  4. Adgangsvejen må højst være 20 m lang og uden forhindringer som fx cykler.
  5. Adgangsvejen skal være tilstrækkeligt bred og have 2,2 m frihøjde hele vejen.
  6. Der skal være lys på adgangsvej og standplads.
 • Hvis din adgangsvej ikke kan leve op til kravene, kan du i stedet indrette en standplads til dine beholdere ved skellet ud til vejen.