Sådan sorterer du affaldet i de to nye beholdere

  • Metal, glas og hård emballageplast (i samme rum)
  • Papir og småt pap (i samme rum)
  • Madaffald
  • Restaffald 
  • Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge.
  • Beholderen til madaffald og restaffald tømmes hver uge eller hver 14. dag efter eget valg.