Regulativ for husholdningsaffald pr. 1. oktober 2018

 • I Regulativet for husholdningsaffald 2018 findes reglerne for hvilke pligter og muligheder borgerne i Vordingborg kommune vil få i forhold til affaldsbortskaffelse efter 1. oktober 2018.
 • Det gælder fx:
  • Beskrivelse af hvilke muligheder Vordingborg kommune stille til rådighed for aflevering af affald.
  • Hvad man skal sortere.
  • Krav til standplads for beholderne.
  • Krav til adgangsvej til beholderne.
  • Mulighed for benyttelse af storskraldsordning og genbrugspladser.