Poser og køkkenspand til madaffald

 • Plastposerne, som du har fået i den lille køkkenspand, er beregnet til madaffald.
 • Du kan sætte posen i køkkenspanden, inden du lægger madaffaldet i.

Køkkenspand

 • Poserne er lavet af genbrugsplast og sorteres fra på anlægget, hvor madaffaldet bliver behandlet.
 • Husk at binde knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen udenfor, det er mest hygiejnisk for alle.
 • Sørg for ikke at overfylde posen, så du kan slå en god knude på den.
 • Smid posen ud, forsigtigt, så der ikke går hul på den og væsker og rester løber ud.
 • På den måde undgår du lugtgener, fluer og maddiker i din beholder.

Hvordan får jeg min køkkenspand?

Når du deler affaldscontainere med andre.

 • Deler du affaldscontainere med op til 8 andre husstande, vil din køkkenspand blive sat ved siden af beholderen til madaffald.
 • Er I mere end 9 husstande, der deler beholdere, vil køkkenspandene blive sat ved jeres hoveddøre.
 • Ejendommenes ejere har fået brev om dette.

Når du har dine egne beholdere til affald.

 • Når vi leverer en beholder til madaffald og restaffald til enfamilie-boliger og sommerhuse, er der en køkkenspand i det rum, du fremover skal bruge til madaffald.
 • Du skal åbne hele låget for at få spanden op.