Hvordan får jeg min køkkenspand?

Når du deler affaldscontainere med andre.

  • Deler du affaldscontainere med op til 8 andre husstande, vil din køkkenspand blive sat ved siden af beholderen til madaffald.
  • Er I mere end 9 husstande, der deler beholdere, vil køkkenspandene blive sat ved jeres hoveddøre.
  • Ejendommenes ejere har fået brev om dette.

Når du har dine egne beholdere til affald.

  • Når vi leverer en beholder til madaffald og restaffald til enfamilie-boliger og sommerhuse, er der en køkkenspand i det rum, du fremover skal bruge til madaffald.
  • Du skal åbne hele låget for at få spanden op.