Poser til madaffald

Flere poser til madaffald

 • Hvis du har brug for flere poser til madaffald, så bind en pose på håndtaget af din beholder til rest- og madaffald.
 • Skraldemanden lægger så 200 madaffaldsposer på beholderen, næste gang han har poser i bilen.
 • Får du ikke poser første gang skraldemanden tømmer din beholder, så lad posen sidde til næste gang.
 • 200 madaffaldsposer svarer til, hvad en gennemsnitshusstand har brug for på ca. 1 år.
 • Næste gang du løber tør for poser, binder du blot en pose på håndtaget igen.
 • Du kan også hente madaffaldsposer på genbrugspladsen og i borgerservice.

Deler du affaldsbeholdere med andre så læs her

Sådan får du nye poser

 • Madaffaldsposerne er lavet af genbrugsplast og varierer i farve.
 • Poserne sorteres fra på anlægget, hvor madaffaldet bliver behandlet.
 • Alle typer af plastposer kan bruges til madaffald.
 • Du er velkommen til selv at købe de plastposer, du vil bruge til madaffald.
 • Brug ikke bionedbrydelige poser til madaffaldet, da de er svære at sortere fra i anlægget, der behandler madaffaldet.

 • Husk at binde knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen udenfor, det er mest hygiejnisk for alle.
 • Sørg for ikke at overfylde posen, så du kan slå en god knude på den.
 • Smid posen ud, forsigtigt, så der ikke går hul på den og væsker og rester løber ud. På den måde undgår du lugtgener, fluer og maddiker i din beholder.

Hvorfor bruger vi poser af plast?

 • De udleverede poser er lavet af genbrugsplast.
 • Når poserne med madaffald kommer i behandlingsanlægget, ødelægges poserne og de sorteres fra madaffaldet.
 • Vi har valgt at bruge plastposer frem for bioposer, da bioposer sorteres dårligt fra i behandlingsanlægget.
 • En bionedbrydelig pose opløses først ved 60-70 grader, og så varmt bliver der slet ikke i AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald.
 • De bionedbrydelige poser opløses dog desværre delvist, og dermed kan bittesmå stykker af poserne slippe gennem vores sigte med 2-millimeter huller og i sidste ende havne på landmandens marker.
 • Derfor skal madaffald indsamles i plastikposer fremstillet af plast.
 • Plastik større end 2 millimeter bliver nemlig sorteret fra og omsat til el og fjernvarme på affaldsenergianlægget.
 • Læs mere om poser til madaffald
 • Læs mere om behandling af madaffald

Køkkenspand

 • En hvilken som helst spand kan bruges som ’poseholder’, men mange vil nok foretrække en spand med låg.
 • De køkkenspande, der blev udleveret i 2018, har huller i både sider og låg, da ventilation reducerer fugt i affaldet og kondens i låget.
 • De udleverede køkkenspande var del af en startpakke med spand, poser og sorteringsvejledning.
 • Ødelagte og bortkomne køkkenspande erstattes ikke.