Affaldsgebyrer

  • Alle husstande betaler faste gebyrer for storskrald, papir og glas, farligt affald, genbrugsplads og grundbidrag, uanset i hvilket omfang ordningerne benyttes.
  • Disse gebyrer betales pr. bolighed, der er registreret på ejendommen i BBR.
  • Derudover betales gebyr for restaffald og  madaffald eller dagrenovation.
  • Størrelsen af dette gebyr afhænger af, beholderens størrelse og hvor ofte den bliver tømt.
  • Se oversigten over affaldsgebyrer 2018.
  • Affaldsgebyrer for 2019 er under politisk behandling.
  • Der er følgende forslag til affaldsgebyrer 2019.
  • Udvalget for Klima og Miljø den 4. august 2018 sendt gebyrerne videre til behandling i kommunalbestyrelsen.
  • Affaldsgebyrerne er først gældende, når de er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.