Regler for afbrænding

 • Som udgangspunkt er det ikke tilladt at brænde affald.
 • Der er dog få undtagelser, når det gælder haveaffald.
 • Det er kun i særlige områder og perioder, det er tilladt.
 • Pas på omgivelserne, hvis du laver bål.
 • Læs mere om reglerne herunder:

Krav til afstand og opsyn med bål

Afbrænding af haveaffald

Regler for byzone og sommerhusområder

 • Hvis du bor i byzone eller i et sommerhusområde, må du ikke afbrænde haveaffald overhovedet.
 • Den eneste undtagelse er sankthansaften, hvor der gælder særlige regler.

Regler for landzone

Lejrbål

 • Det er tilladt at lave mindre lejrbål til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser.
 • Bålet må ikke generer naboerne.
 • Afbrænding af lejrbål må ske året rundt fra solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag.
 • Til lejrbål må der kunne bruges rent og tørt træ i mindre mængder.
 • Læs om de generelle regler og forsigtighedsbestemmelser.

Særlige regler Sankthansaften

 • Den 23. juni fejrer vi sankthansaften. Når du kan overholde de særlige vejledende afstandskrav til bålet, er det tilladt at afbrænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområder.
 • Se de anbefalede brandmæssige afstandskrav sankthansaften.
 • I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ.
 • I bålet må der ikke være andre typer affald, som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer.
 • Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.
 • Læs mere om sankthansbål.

Særligt for landbrug

Der er særlige regler for landbrug om afbrænding af halm og afskær fra levende hegn.

Læs om reglerne.