Regler for afbrænding

 • Som udgangspunkt er det ikke tilladt at brænde affald.
 • Der er dog få undtagelser, når det gælder haveaffald.
 • Det er kun i særlige områder og perioder, det er tilladt.
 • Pas på omgivelserne, hvis du laver bål.
 • Læs mere om reglerne herunder:

Krav til afstand og opsyn med bål

Afbrænding af haveaffald

Regler for byzone og sommerhusområder

 • Hvis du bor i byzone eller i et sommerhusområde, må du ikke afbrænde haveaffald overhovedet.
 • Den eneste undtagelse er sankthansaften, hvor der gælder særlige regler.

Regler for landzone

Lejrbål

 • Det er tilladt at lave mindre lejrbål til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser.
 • Bålet må ikke generer naboerne.
 • Afbrænding af lejrbål må ske året rundt fra solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag.
 • Til lejrbål må der kunne bruges rent og tørt træ i mindre mængder.
 • Læs om de generelle regler og forsigtighedsbestemmelser.

Særlige regler Sankthansaften

 • Den 23. juni fejrer vi sankthansaften. Når du kan overholde de særlige vejledende afstandskrav til bålet, er det tilladt at afbrænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområder.
 • Se de anbefalede brandmæssige afstandskrav sankthansaften (se side 8).
 • I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ.
 • I bålet må der ikke være andre typer affald, som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer.
 • Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.

Særligt for landbrug

Der er særlige regler for landbrug om afbrænding af halm og afskær fra levende hegn.

Læs om reglerne.