Sådan sorterer du

 • Vi udleverer en sorteringsvejledning til alle husstande, samtidig med at vi udleverer de nye beholdere.
 • Du kan også læse sorteringsvejledningen her.
 • Herunder kan du læse om de forskellige typer affald.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en

Restaffald

 • Restaffald er det affald, der er til rest, når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra.
 • Restaffald skal kommes i pose, inden det kommer i beholderen til restaffald.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

 • Herunder kan du se eksempler på hvad restaffald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Restaffald er fx:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, bagepapir m.m.
 • Hygiejneaffald, fx bleer og hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Kattegrus og hundehøm-høm’er
 • Snavset mademballage fx remouladebøtter og tandpastatuber
 • Brugt engangsservice
 • Støvsugerposer

Madaffald

 • Madaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad og det der, bliver til rest efter måltidet, som ikke kan spises senere.
 • Madaffald er fx kød, grønt og frugt i både rå og tilberedt form.
 • Madaffald skal kommes i en plastpose. Husk at slå knude på posen inden du lægger den i beholderen til madaffald.

 • Herunder kan du se eksempler på hvad madaffald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
   

Madaffald er fx:

 • madrester
 • grøntsager og frugt
 • kød, ben- og knoglerester
 • brød og gryn
 • ris og pasta
 • skaller fra æg og nødder
 • køkkenrulle
 • kaffefiltre og teposer
 • afskårne blomster.

 

Metal

 • Herunder kan du se eksempler på hvad metal er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Metal er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

Glas

 • Herunder kan du se eksempler på hvad glas er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Glas er fx:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas

Hård emballageplast

 • Herunder kan du se eksempler på hvad hård emballageplast er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Hård plastemballage er fx:

 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg

Papir

 • Herunder kan du se eksempler på hvad papir er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Papir til genbrug er fx:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager

Småt pap

 • Herunder kan du se eksempler på hvad småt pap er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Småt pap til genbrug er fx:

 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Batterier

 • Hvis du bor i enfamiliebolig, kan du samle dine brugte batterier i en klar plastpose på højst 8 liter og lægge den på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Ved boliger med fælles containere er der typisk en batteribeholder, en postkasse eller en spand til dine brugte batterier. Husk at komme batterierne i en plastpose.

Mindre batterier fx af typerne:

 • AA, AAA, C, D, E, 3V, 9V
 • Genopladelige batterier
 • Knapcellebatterier
 • Nikkel-cadmium batterier
 • Lithiumbatterier
 • Brunstensbatterier
 • Akkumulatorer og batterier fra biler skal du aflevere på genbrugspladsen.

Småt elektronik

 • Småt elektronik afleveres i klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl.
 • Herunder kan du se eksempler på hvad småt elektronik er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Småt elektronik er fx:

 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Fjernbetjeninger
 • Barbermaskiner
 • Elektroniske ure
 • Opladere

Stort elektronik

 • Stort elektronik kan afleveres som storskrald eller på genbrugspladsen
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl.

Stort elektronik er fx:

 • Brødristere, kaffemaskiner, håndmixere og vægte, komfurer og opvaskemaskiner.
 • Computere, printere, TV'er, radioer, el-tandbørster og hårtrimmere, elektronisk legetøj, spillemaskiner, mobiltelefoner.
 • Køleskabe, fryseskabe og kummefrysere.
 • Boremaskiner og elektrisk plæneklippere.

Farligt affald

 • Du skal aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen.
 • Medicin og medicinrester kan du også aflevere på apoteket. 
 • Herunder kan du se eksempler på hvad farligt affald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.

Farligt affald er fx:

 • Olieaffald, maling og spraydåser
 • kemikalier, gift og sprøjtegifte
 • medicin og kosmetik
 • syrer og baser
 • benzin
 • fyrværkeri 

Værd at vide om farligt affald på genbrugspladsen:

 •  Du må maksimalt aflevere 2x25 kg/liter farligt affald pr. dag.
 •  Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end at det kan håndteres manuelt.
 •  Affaldet skal så vidt muligt afleveres i originalemballage.

Storskrald

 • Du kan få hentet storskrald 12 gange om året, hvis du bestiller afhentning hver gang.
 • Læs om storskrald 

Byggeaffald

 • Du kan aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.
 • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Du kan finde det meste byggeaffald i AffaldPlus’ sorteringsguide
 • Fx skal mursten, uglaserede tegl, beton og natursten afleveres som beton og tegl på genbrugspladsen.
 • Eternitplader skal afleveres som asbest/eternit, og glaserede fliser og tegl skal afleveres som keramik og porcelæn. 

Vær opmærksom på 

 • Maling fra perioden 1950 -1977 kan indeholde bly og PCB. Gør personalet på genbrugspladsen opmærksom på det, hvis du har en mistanke om, at dit affald kan indeholde bly, PCB eller andre miljøfremmede stoffer.
 • Hvis du foretager en nedrivning, der omfatter mere end 10 m2 eller giver mere end 1 ton affald, skal du anmelde affaldet til Vordingborg Kommune.

Anmeld byggeaffald - og læs mere om anmeldelse af byggeaffald

Haveaffald

Haveaffald er fx:

 • Blade, græs, hækafklip, ukrudt, buske, blomster.
 • Tynde grene og mindre rødder.
 • Tækkerør (uden ståltråd) og ren halm.
 • Tykke grene på over 10 cm i diameter og træstød er ikke velegnede til kompostering. Dette kan du aflevere på genbrugspladsen.