Til dig med 4-hjulede containere

  • Lægger du nu dit affald i 4-hjulede containere, skal din dagrenovationsbeholder fremover bruges til restaffald.
  • Containeren til papir, skal du fremover bruge til papir og småt pap.
  • Vi vil levere en beholder til madaffald og en container til metal, glas og hård emballageplast.