Affald og genbrug

OBS! Som følge af den nye affaldsordning får vi ekstraordinært mange henvendelser. Det betyder at vores behandling af sager og svartider bliver længere. Vi behandler sagerne i den rækkefølge de modtages, og beklager de gener forsinkelsen vil medføre.

  • Giv os besked på MIT AFFALD, hvis din beholder til dagrenovation eller papir ikke er tømt eller er gået i stykker.
  • Giv os besked på MIT AFFALD, hvis du vil have hentet storskrald.
  • Få overblik over dine tømninger, dine affaldsbeholdere, og hvornår der hentes storskrald i dit område på MIT AFFALD.

MIT AFFALD