Akut forurening

En akut forurening er en pludseligt opstået skade på miljøet. Eksempelvis spild af olie, gylle eller kemikalier på jord eller i vand.

Miljøuheld i forbindelse med Ulykke eller katastrofe

  • Stop forureningen.
  • Begræns udbredelsen mest muligt.
  • Ring til Alarmcentralen på 112

Andre miljøuheld

  • Stop forureningen.
  • Begræns udbredelsen mest muligt.
  • Kontakt politiet på 114.