Miljøgener og klager

 • Røg, støj og støv fra såvel private som fra erhverv kan virke generende.
 • Såfremt der er tale om en væsentlig gene, har vi mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen.
 • Vi opfordrer til, at du kontakter den, der generer, og prøver at løse problemet ad denne vej. Er dette ikke muligt, kan du skriftligt klage til os.

Du kan klage over:

 • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder
 • Støj-, røg- og lugtgener fra erhvervsmæssigt dyrehold samt hønse- og fuglehold
 • Uhygiejnisk opbevaring og afbrænding af affald
 • Røg fra private brændeovne.

Du kan ikke klage over:

 • Gener fra andre dyr end erhvervsmæssigt dyrehold samt hønse- og fuglehold.
 • Flytbare ovne, havepejse, grill og lignende.
 • De fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges i husholdninger og beboelser.
 • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. I nogle af disse tilfælde kan politiet måske hjælpe. Kontakt dem på 114.

Udfyld klageskema via Borger.dk

Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, at vi kan undlade at behandle miljøsager, som vi vurderer, har underordnet betydning for miljøet.