Hobbydyrehold

 • Et hobbydyrehold består maksimalt af enten:
  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid.
 • Herudover kan du have et hundehold på max. 4 hunde med hvalpe til 18 uger og 30 høns.
 • Overstiger dit dyrehold reglerne for hobbydyrehold er det et erhvervsmæssigt dyrehold

Det vigtigste, når du gerne vil have et hobbydyrehold

 • Sørg altid for at dine dyr er hegnet inde.
 • Tag hensyn til dine naboer og til miljøet.
 • Husk at det er dine dyr og ikke naboens.

Hvor må du have et hobbydyrhold?

 • Det er tilladt at have et hobbydyrehold, hvis du bor i landzone.
 • Hvis din ejendom ligger i byzone, i et sommerhusområde eller i en landsby, som der ved lokalplan er udlagt til boligformål, er heste, køer, grise, får og geder ikke tilladt.
 • Der kan dog søges om dispensation til at have hobbyhold af disse dyr.
 • En dispensation vil afhænge af, om din ejendom er velegnet til husdyr, og om dine naboer er positive.
 • Hønsehold reguleres af regulativ for hold af fjerkræ og fugle.