Natura 2000 handleplaner

  • Vi har 7 Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021.
  • På listen er link til de enkelte Natura 2000-handleplaner samt en hvidbog for hvert Natura 2000-område.
  • Af hvidbøgerne fremgår uddrag af modtagne høringssvar og kommunens svar, samt om høringssvarene har medført ændringer i de endelige Natura 2000-handleplaner.

  

Ikke-gældende Natura 2000-handleplaner 2010-2015 (1. handleplansperiode)

 Læs handleplaner:Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side