Forundersøgelse af naturlig hydrologi ved Gl. Oremandsgaard og Kragevig Enghave

  • Vi har fra maj 2014 til maj 2015 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at etablere naturlig hydrologi på 62 hektar ved Gl. Oremandsgaard og Kragevig Enghave.
  • Formålet med undersøgelsen er, at få undersøgt biologiske og tekniske forhold i projektområdet med henblik på at kunne vurdere om og hvorledes naturlig hydrologi, kan medvirke til at sikre naturtyperne i området.
  • Derudover er der lavet en ejendomsmæssig forundersøgelse, der orienterer lodsejerne om projektet og indhenter oplysninger om lodsejernes holdning til at realisere de foreslåede tiltag.
  • Lodsejerne vurdere nu forundersøgelsens resultater og indgår senere i dialog med kommunen om mulighederne for en realisering af projektresultaterne.
  • Projektet er finansieret af EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.