Krybdyr

Markfirben i Vordingborg Kommune

  • Vi har i årene 2012-2014 gennemført en undersøgelse af forekomsten af markfirben i kommunen.
  • Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande kommunen har af markfirben.
  • Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.
  • Det betyder, at vi har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.
  • Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i kommunen.
  • Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer, hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

  • Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

Rapport

Monitering af markfirben, Lacerta agilis, 2014