Flagermus i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i 2017-2019 gennemført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i kommunen.

Formålet er, at få mere viden om de forskellige flagermuse-arters tilstedeværelse i kommunen. Alle flagermus er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Danmark og Vordingborg Kommune har derfor et særligt ansvar for at beskytte netop disse arter og derfor er viden om deres forekomst vigtig.

Rapporterne fra 2017 og 2018 fra Sydøstsjælland og Møn dokumenterer, at Vordingborg Kommune er hjemsted for en lang række sjældne arter. Med op mod 12 af Danmarks 17 arter på de bedste lokaliteter er naturen i Vordingborg kommune af national betydning for sjældne og truede flagermus. Særligt områderne omkring Jungshoved Nor og Præstø Fjord er deciderede hotspots for flagermus.

Undersøgelsen afsluttes i 2019 med den vestlige del af Sjælland.

Læs mere om de forskellige arter, deres spændende levevis og forekomst i kommunen. Måske lever der en sjælden art i nærheden af dig?

God fornøjelse med rapporterne.

Rapporter