Krybdyr

Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv.

Markfirben i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i årene 2012-2014 gennemført en monitering af forekomsten af markfirben i kommunen. Undersøgelsen er udført af Amphi Consult ved Peer Ravn. Formålet med undersøgelsen var at få et overblik over hvor og hvor store bestande Vordingborg Kommune har af markfirben.

Markfirbenet er truet og beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det betyder, at Vordingborg Kommune har et særligt ansvar for at passe på denne art – både i forbindelse med almindelig myndighedsadministration, men også ved at skabe nye og forbedre eksisterende levesteder for arten.

Undersøgelsen har vist at markfirbenet findes på 75 lokaliteter i Vordingborg Kommune. Kommunale vejkanter udgør levesteder for 23 populationer hvilket gør vejkanterne til vigtige levesteder og spredningskorridorer for arten. Derudover rummer de gamle overdrev og sydvendte kyster de største bestande.

Markfirbenet er en fantastisk smuk art som er værd at gå på opdagelse efter. Nedenstående rapport kan hjælpe dig på vej til at finde de smukke markfirben.

God fornøjelse!

Rapport

Monitering af markfirben, Lacerta agilis, 2014