Sjældne padder i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune lever 17 ud af Danmarks 19 arter i den danske herpetofauna - padder og krybdyr.

Især blandt padderne rummer Vordingborg Kommune nationalt vigtige bestande. Klokkefrøen har sine største danske bestande i kommunen, men der er også nationalt og regionalt vigtige bestande af strandtudse, løgfrø og grønbroget tudse. Løvfrøens sidste levesteder på Sjælland fandtes i starten af 1990’erne i Vordingborg Kommune. Løvfrøen har de senere år vist stor fremgang i kommunen.

De øvrige arter har små bestande og Vordingborg Kommune arbejde aktivt for at sikre flere levesteder til disse arter. I dette arbejde er viden om arternes forekomst og bestande afgørende. Derfor undersøger Vordingborg Kommune årligt kommunens bestande af sårbare og sjældne arter. Nedenfor kan du læse de årlige rapporter og se hvor de truede arter findes.

Rapporter