Skadedyr

Rotter

 • Du har pligt til at indberette det til os, hvis du opdager tegn på rotter.

Anmeld rotter 

EFTER ANMELDELSE

 • Ved anmeldelse om rotter indendørs vil du få besøg af den kommunale rottebekæmper senest kl. 12 dagen efter. Ved anmeldelse på en fredag vil besøget være senest kl. 12 efterfølgende mandag.
 • Ved andre anmeldelser kommer rottebekæmperen senest to dage efter anmeldelsen.
 • Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, da du allerede har betalt til ordningen via ejendomsskatten.

Har du spørgsmål om rotter, du ikke kan stille via den digitale mulighed, kan du kontakte Lili Bildtoft på tlf. 55 36 24 73 eller Send en mail

Herreløse katte

Vilde, herreløse katte

Herreløse katte er:

 • Vildkatte, der aldrig har haft eller længe ikke har haft en ejer, og derfor ikke er tamme.
 • Herreløse katte er tamkatte, som er blevet forladt eller selv har forladt deres hjem, men ikke er mærkede.
 • Du kan rette henvendelse til Kattens Værn om indfangning af vilde og herreløse katte.
 • Læse mere om indfangning og kommuneaftaler.

Naboens kat

 • Er du generet af en eller flere tamme katte, skal kattens ejer kontaktes og gøres bekendt med problemet. Den ansvarlige katteejer kan derefter medvirke til at finde en fornuftig løsning.
 • Hjælper det ikke, kan du henvende dig til politiet. Katteejere har ifølge lov om mark- og vejfred pligt til at holde katten hjemme på egen grund.

 

Råger

 • Vi bekæmper udelukkende råger, på kommunale arealer.
 • Vi bekæmper råger følgende steder:
  • Kirkeskoven i Vordingborg
  • Stege vold
  • Sankelmarksvej nr. 10, ved det gamle sygehus i Vordingborg
  • Vintersbølle skov, langs med Bakkebøllestien.
 • Rågeunger bekæmpes i perioden 1. maj til 15. juni, efter forudgående tilladelse fra naturstyrelsen.
 • Ved rågekolonier på private arealer, henvises du til den lokale vildtkonsulent.

Andre skadedyr

Hvis du vil vide noget om andre skadedyr, kan du finde oplysninger på Borger.dk.