Vandområdeplaner

  • Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.
  • De beskriver bl.a., hvilken indsats vi skal gøre for at få renere vand i vores kystvande, søer, vandløb og grundvand.
  • Vi ligger i Vandområdedistrikt II – Sjælland og er omfattet af to hovedvandoplande: Smålandsfarvandet og Østersøen.
  • Se planerne og læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vandråd

  • I forbindelse med 2. planperiode var der nedsat vandråd i alle hovedvandoplande.
  • Vandrådene bestod af medlemmer som interesseorganisationer og foreninger indstillede.
  • Vandrådenes arbejde endte med forslag til indsatsprogrammer for de to hovedoplande.
  • De endelige indsatsprogrammer for hele landet kan ses på Miljø- og Fødevareministeriets kort.

Vandoplandsplanerne - VOPDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side