Aktivitetstilbud til voksne med særlige behov

Selvom sagsbehandlerne i Afdeling for Psykiatri og Handicap arbejder hjemmefra og ikke må mødes fysisk med borgere, så er arbejdet ikke gået i stå.

Der kan stadig bevilges støtte og hjælpemidler, såfremt det er muligt at få kontakt til ansøgere pr. telefon.

Borgere kan derfor stadig fortsat søge om støtte og hjælpemidler via borger.dk som sædvanligt og der sidder medarbejdere klar ved telefonerne i telefontiden.

 • Du kan søge om at benytte et af kommunes aktivitetstilbud eller regionens psykiatriske tilbud, hvis du har betydelige fysiske og/eller psykiske problemer.

 • Du skal være udviklingshæmmet, sindslidende eller have en diagnose inden for autismespektret, og ikke kunne arbejde i beskyttet beskæftigelse.

 • Du skal have behov for en varieret hverdag og et sted at opretholde dig.

 • Der er mange forskellige muligheder for aktiviteter i et aktivitetstilbud fx gåture, køreture, film, musik, sang og dans, kreative sysler eller bare det at være sammen med andre mennesker.

 • Tilbuddet er gratis.

 • Vordingborg Kommune har seks aktivitetstilbud, som ligger i henholdsvis Askeby, Lundby, Præstø, Stege og Vordingborg.

 • Du kan læse mere om tilbuddene nedenfor.

 • I boksen "Læs mere" kan du se kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

Hvordan søger du et aktivitetstilbud

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du er over 25 år

 • Hvis du er mellem 18-25 år, skal du kontakte Ungecenteret.

 • Du kan se kontaktoplysningerne i boksen til højre på denne side. 

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

A-huset i Præstø

A-huset i Præstø er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger på Håndværkervej i Præstø.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

Elverhøjene

Elverhøjene er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Stege.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Landbruget Grønsalen

Aktivitetstilbuddet Landbruget ligger i tilknytning til Grønsalen i Askeby. Grønsalen er et socialpsykiatrisk botilbud.

Du kan læse mere om aktivitetstilbuddet på Grønsalens hjemmeside.

 

 

Aktivitetstilbud Møllehatten

Møllehatten er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Paletten

Paletten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger på Færgegårdsvej i Vordingborg.

 

Du kan læse mere om Paletten på Autismecentrets hjemmeside.

PUT

PUT er et aktivitetstilbud for unge udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet ligger på Håndværkervej i Præstø.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

Stafetten

Stafetten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger i yderkanten af Næstved.

Du kan læse mere om Stafetten på Autismecentrets hjemmeside.

Væksthuset

Væksthuset er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

 

Centerterapien

Psykiatrien Region Sjælland har et aktivitetstilbud, Centerterapien i Vordingborg. Terapien ligger på Oringe.

Du kan læse mere om Centerterapien på Region Sjællands hjemmeside