Aktivitetstilbud til voksne med særlige behov

  • Du kan søge om at benytte et af kommunes aktivitetstilbud eller regionens psykiatriske tilbud, hvis du har betydelige fysiske og/eller psykiske problemer.
  • Du skal være udviklingshæmmet, sindslidende eller have en diagnose inden for autismespektret, og ikke kunne arbejde i beskyttet beskæftigelse.
  • Du skal have behov for en varieret hverdag og et sted at opretholde dig.
  • Der er mange forskellige muligheder for aktiviteter i et aktivitetstilbud fx gåture, køreture, film, musik, sang og dans, kreative sysler eller bare det at være sammen med andre mennesker.
  • Tilbuddet er gratis.
  • Vordingborg Kommune har seks aktivitetstilbud, som ligger i henholdsvis Askeby, Lundby, Præstø, Stege og Vordingborg.
  • Du kan læse mere om tilbuddene nedenfor.
  • I boksen "Læs mere" kan du se kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, der danner baggrund for en eventuel bevilling.

Hvordan Søger du et aktivitetstilbud

  • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap  - se kontaktboksen til højre på siden. 
  • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

Elverhøjene

Elverhøjene er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Stege.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Landbruget Grønsalen

Aktivitetstilbuddet Landbruget ligger i tilknytning til Grønsalen i Askeby. Grønsalen er et socialpsykiatrisk botilbud.

Du kan læse mere om aktivitetstilbuddet på Grønsalens hjemmeside.

 

 

Aktivitetstilbud Møllehatten

Møllehatten er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside.

Paletten

Paletten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger på Færgegårdsvej i Vordingborg.

 

Du kan læse mere om Paletten på Autismecentrets hjemmeside.

PUT

PUT er et aktivitetstilbud for unge udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet ligger på Håndværkervej i Præstø.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

Stafetten

Stafetten er et af Autismecenter Storstrøms aktivitetstilbud. Tilbuddet ligger i yderkanten af Næstved.

Du kan læse mere om Stafetten på Autismecentrets hjemmeside.

Stjerneskuddet

Stjerneskuddet er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger på Håndværkervej i Præstø.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

Væksthuset

Væksthuset er et aktivitetstilbud for borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet ligger i Vordingborg.

Du kan læse mere om tilbuddet på Center for Socialpædagogik Vordingborgs hjemmeside

 

Centerterapien

Psykiatrien Region Sjælland har et aktivitetstilbud, Centerterapien i Vordingborg. Terapien ligger på Oringe.

Du kan læse mere om Centerterapien på Region Sjællands hjemmeside