Beskyttet beskæftigelse

Selvom sagsbehandlerne i Afdeling for Psykiatri og Handicap arbejder hjemmefra og ikke må mødes fysisk med borgere, så er arbejdet ikke gået i stå.

Der kan stadig bevilges støtte og hjælpemidler, såfremt det er muligt at få kontakt til ansøgere pr. telefon.

Borgere kan derfor stadig fortsat søge om støtte og hjælpemidler via borger.dk som sædvanligt og der sidder medarbejdere klar ved telefonerne i telefontiden.

 • Beskyttet beskæftigelse er et arbejde, hvor arbejdspladsen tager særlige hensyn til dine fysiske/psykiske/sociale forudsætninger.

 • Arbejdet er typisk i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8 – 16. 

 • Du kan enten være ansat på halv eller hel tid.

 • Du aflønnes med et mindre honorar for din arbejdsindsats.

 • Beskæftigelsen kan eventuelt kombineres med et aktivitetstilbud, så du kun arbejder nogle af ugedagene.

Hvem kan søge beskyttet beskæftigelse

 • Hvis du er under 65 år og har fysiske, psykiske eller sociale problemer, kan du søge om at benytte et af kommunes beskæftigelsestilbud.

 • Du kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

 • Du kan ikke benytte tilbud efter anden lovgivning.
 • Tilbuddet er gratis, men du skal selv betale udgiften til din transport de første 10 km til og fra arbejdsstedet. Arbejdsstedet refunderer dine øvrige transportudgifter til offentlige transportmidler.
 • Du kan blive ansat på et af kommunens tilbud i Præstø, Vordingborg, Nyord eller Askeby på Møn.
 • Der er også mulighed for, at personalet kan hjælpe dig med at finde et særligt arbejdstilbud på en privat eller anden offentlig arbejdsplads. 

Hvordan søger du beskyttet beskæftigelse

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvis du er over 25 år.

 • Hvis du er mellem 18-25 år, skal du kontakte Ungecenteret.

 • Du kan se kontaktoplysningerne i boksen til højre på denne side. 

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

Center for socialpædagogik

Vordingborg Sociale Virksomhed har mange beskæftigelsestilbud både i Præstø, Vordingborg og på Nyord.

Du kan læse mere om Vordingborgs Sociale Virksomhed på Center for Socialpædagogiks hjemmeside.

 

 

 

Grønsalen - Landbruget

Center for Socialpsykiatri kan tilbyde beskæftigelse i landbruget.

Landbruget ligger på Grønsalen i Askeby.

Du kan læse mere om Grønsalens landbrug på stedets hjemmeside