Demens

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der karakteriseres ved svækkelse af flere af hjernens funktioner.

Symptomer

De første symptomer kan være nedsat hukommelse, nedsat initiativ, problemer med at finde vej og udføre daglige aktiviteter, som personlig pleje og af-og påklædning.

Læs om de typiske advarselstegn på Alzheimer foreningens hjemmeside

Det er vigtigt at kontakte praktiserende læge mhp. at blive undersøgt for at afklare årsagen til symptomerne. Der findes sygdomme med samme symptomer som demens, men som kan behandles – for eksempel depression, vitaminmangel, stofskiftesygdom og infektioner.

Rådgivning

Tidlig rådgivning giver bedre mulighed for at håndtere de livsvilkår, sygdommen giver.

Har du mistanke om demens og har du brug for rådgivning og vejledning om demenssygdomme, kan du kontakte demenskoordinatorerne (se oplysningerne i højre side).

Vi kan tilbyde:

  • at medvirke i udredning af demens
  • at informere om kommunens tilbud og muligheder
  • at medvirke til at skabe sammenhæng i tilbuddene, så de er tilpasset den enkelte borger
  • at yde råd og vejledning i forhold til dagligdagen både til borgeren og til pårørende
  • undervisning
  • café for pårørende

Tilbud til borger med demens/hukommelsessvækkelse og deres pårørende

Vordingborg Kommune har 4 daghjem for hjemmeboende borgere med demens:

Egehuset

Banevej 6
4735 Mern

Haveklubben

Rosagervej 37
4720 Præstø

Hyggeklubben

Sildemarken 2
4791 Borre

Daghjemmet Solvang

Orevej 33
4760 Vordingborg

Henvendelse om bevilling af daghjemsplads skal ske til demenskoordinatorerne.

Afløsning om dagen i eget hjem

Afløsning i hjemmet kan ydes 2 x 2 timer om ugen i dagtimerne på hverdage.

Henvendelse om bevilling af afløsning til visitationen, tlf. 55362910 med henblik på visitering

Feriebolig

Solvang Plejecenter

Orevej 33
4760 Vordingborg

Det er muligt at booke ferieboligen som aflastning til pårørende. Boligen kan maksimalt bookes for 14 dage af gangen. Der gælder først til mølle princippet.

Henvendelse om bevilling af aflastning i feriebolig til visitationen, tlf. 55362910

Kursus: Hverdagen med demens for mennesker som lever demenssygdom og deres pårørende.

Kurset består af 5 x 2 timer 2 gange om året, hvor der ved det enkelte modul vil være specifikke emner. Kurset er skabt for at give borgere med en demenssygdom og deres pårørende mere viden omkring livet med demens og de aspekter der ligger indenfor dette område.

Hvis deltagelse ønskes skal der rettes henvendelse til demenskoordinator Helle eller Michael.

Fuldmagter

Hvad er en fuldmagt?

 

At give en person fuldmagt betyder, at du giver personen ret til at handle på dine vegne inden for et bestemt område.

Det kan være praktisk at have givet en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, hvis du f.eks. mister evnen til at handle på grund af en demens sygdom/hukommelsessvækkelse.

 

Fuldmagten kan være begrænset til et enkelt økonomisk forhold eller alle økonomiske forhold.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.
Fremtidsfuldmagt er i forhold til en almindelig fuldmagt en formel og lovreguleret ordning.
Se nærmere under nedenstående link

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt

www.aeldresagen.dk

 

Nyttige links

www.alzheimer.dk

www.videnscenterfordemens.dk