Cafe for pårørende

Caféen er for alle pårørende til personer med demens

Formål

  • At du som pårørende tilegner dig ”værktøj” til at håndtere din tilværelse som pårørende til en
  • borger med demens sygdom/hukommelsessvækkelse.
  • At mødes og dele tanker og erfaringer med andre, der er i samme situation.
  • At få mulighed for at tale frit om svære følelser.
  • At skabe nyt netværk.

Samværet i caféen

Deltagerne har gensidig tavshedspligt, som betyder at alle deltagere skal overholde tavshed om de ting, der bliver talt om i gruppen.
Alle har et medansvar for at gruppen fungerer.

Der afholdes café ca. en gang om måneden (ferie i juli og august)

Der vil være et tema hver gang.

Cafe i Mern

Daghjemmet Egehuset
Banevej 6, Mern

Onsdage kl. 18.30 - 20.00
10. oktober, 7. november, 5. december

Cafe i Præstø

Multicenteret
Rosagervej 37, Præstø

Torsdage kl. 10 – 11.30
11. oktober, 8. november, 6. december

Hvis din pårørende med en demenssygdom ikke kan være alene, mens du er på cafe, kan du kontakte demenskoordinatorerne, der vil tilbyde en løsning

Yderligere information og tilmelding:
Se oplysninger i højre side