Kilder

Rapport: Ensomt eller aktivt ældreliv – et frivilligt valg, Mia Saskia Olesen, Chefkonsulent Marselisborg.org 

Publikation: Ældre og den frie frivillighed, Ældreforum - www.aeldreforum.dk

Tema: Viden og redskaber – www.aktivtaeldreliv.dk 

Artikel: Ensomhed i alderdommen, Christine E Swane, direktør og forskningsleder Ensomme Gamles Værn, Månedstidsskrift for almen praksis.